groff_mmse(7) — Linux manual page

Namn | Syntax | Beskrivning | Brev | Skrivet Av | Filer | SE OCKSÅ | COLOPHON

groff_mmse(7)     Miscellaneous Information Manual     groff_mmse(7)

Namn         top

    groff_mmse - svenska ”memorandum” makro för GNU roff

Syntax         top

    groff -mmse [flaggor ...] [filer ...]
    groff -m mmse [flaggor ...] [filer ...]

Beskrivning         top

    mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida
    får text som är 13 cm bred, 3,5 cm indragning samt är 28,5 cm hög.
    Det finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard för
    vänster och högerjusterad text.

    COVER kan använda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt
    försättsblad. Se groff_mm(7) för övriga detaljer.

Brev         top

    Tillgängliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vänsterställd löptext med adressat i position T0
       (vänsterställt).

    .LT SVH
       Högerställd löptext med adressat i position T4 (passar
       fönsterkuvert).

    Följande extra LO-variabler används.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL sträng
       Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som
       prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer
       eller liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
       parenteser.

    Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av
    brevhuvudet. Där lägger man lämpligen in postadress och annat som
    brevfot.

Skrivet Av         top

    Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

Filer         top

    /usr/local/share/groff/1.22.4/tmac/mse.tmac

    /usr/local/share/groff/1.22.4/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSÅ         top

    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)

COLOPHON         top

    This page is part of the groff (GNU troff) project. Information about
    the project can be found at ⟨http://www.gnu.org/software/groff/⟩. If
    you have a bug report for this manual page, see
    ⟨http://www.gnu.org/software/groff/⟩. This page was obtained from
    the project's upstream Git repository
    ⟨https://git.savannah.gnu.org/git/groff.git⟩ on 2020-07-14. (At
    that time, the date of the most recent commit that was found in the
    repository was 2020-07-12.) If you discover any rendering problems in
    this HTML version of the page, or you believe there is a better or
    more up-to-date source for the page, or you have corrections or
    improvements to the information in this COLOPHON (which is not part
    of the original manual page), send a mail to man-pages@man7.org

groff 1.22.4.234-3ba6      16 May 2020          groff_mmse(7)

Pages that refer to this page: groff(1)mmroff(1)groff_tmac(5)groff_mm(7)